MET DE HENGEL GEVANGEN

Met de hengel gevangen Tonijn van Rio Mare wordt gevangen met behulp van een ambachtelijke, selectieve vismethode waarbij het risico op bijvangst wordt verminderd. Met hengels van 2 tot 3 meter wordt de tonijn één voor één gevangen en door ervaren vissers aan boord gehaald. Daarnaast wordt de kennis en kunde van de lokale vissers bevorderd en wordt de lokale economie gestimuleerd.

De “met de hengel gevangen” vismethode wordt aangewend op een kleine afstand van de kustlijn, op boten die bemand zijn door professioneel opgeleide vissers. Deze methode wordt gebruikt voor het vangen van skipjack tonijn, een kleinere tonijnsoort.

Omdat bij deze vangstmethode de vis echt met een hengel wordt gevangen, wordt met de hengel gevangen tonijn als een van de meest milieuvriendelijke vangstmethodes gezien.

Met de hengel gevangen tonijn van Rio Mare maakt deel uit van het project voor Verantwoorde Kwaliteit en laat zien hoezeer wij hechten aan duurzame visserij. We passen al geruime tijd een diversificatiebeleid toe op de bevoorrading door vangstgebieden, tonijnsoorten en vismethodes af te wisselen. We doen dit om de duurzaamheid van de tonijnbestanden te garanderen en de sterke en zwakke punten van verschillende technieken goed op elkaar af te stemmen.

VERMINDERD RISICO OP BIJVANGST

OMDAT ELKE VIS AFZONDERLIJK WORDT GEVANGEN

ONDERSTEUNING VAN DE LOKALE ECONOMIE

IN LANDEN WAAR DE VIS WORDT GEVANGEN

ONTDEK EEN BIJZONDERE TONIJN

Skipjack tonijn dankt zijn naam aan de lengtestrepen op zijn buik. Het is een kleinere tonijnsoort die tot 4 kg kan wegen en in ondiepe wateren leeft. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat Skipjack tonijn een intense smaak heeft.

VRAAG EN ANTWOORD

Wat was de reden om de Met de Hengel Gevangen Tonijn te lanceren?

Bekijk het antwoord


Bewaren

Hoe wordt tonijn gevangen met behulp van de Met de Hengel Gevangen methode?

Bekijk het antwoord


Hoe gaat het ‘Met de Hengel Gevangen’ vissen in zijn werking?

Bekijk het antwoord


Bewaren

Bewaren

Hoeveel uren werkt de bemanning? Hoe lang blijven ze op zee?

Bekijk het antwoord


Bewaren

Hoe garanderen jullie de hygiëne op de boot?

Bekijk het antwoord


Hoe garanderen jullie dat de vis op de juiste manier aan boord wordt bewaard?

Bekijk het antwoord


Moeten jullie leveranciers voldoen aan specifieke regels voor het vissen op tonijn?

Bekijk het antwoord


Aan welke voorwaarden moeten jullie leveranciers voldoen wat betreft de mensenrechten?

Bekijk het antwoord


Op welke manier zet Rio Mare zich in voor de bescherming van het mariene ecosysteem?

Bekijk het antwoord


Verantwoorde kwaliteit

Verantwoorde Kwaliteit is Rio Mare’s project voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en laat zien hoezeer wij hechten aan kwaliteit op alle fronten, van vangst tot consumptie.

Met de hengel gevangen Tonijn van Rio Mare wordt één voor één met de hengel gevangen. Met behulp van deze ambachtelijke, selectieve vismethode wordt het risico op bijvangst verminderd.

Klik hier voor een aantal heerlijke receptinspiraties met Rio Mare Tonijn in Olijfolie.

Ook de tonijn van Rio Mare Insalatissime en Rio Mare Per Pasta is één voor één met de hengel gevangen.

Rio Mare Insalatissime zijn heerlijke kant-en-klare salades met tonijn en groenten.
Rio Mare Per Pasta is een kant-en-klare combinatie voor in de pasta.

Klik hier voor een heerlijk recept met Rio Mare Per Pasta.

Bewaren

Bewaren